MEHMET BAYKAN "ÖZEL"

 
EBABİL
 

Zor zamanlarda

Sahipsizlerin sahipleri

Göklerden gelir olanda

Trablusgarp’ta, Karabağ’da

Cudi’de, Gabar’da...

 

Modern çağların Ebabil’leri

Yağanda gafillerin üzerine

İniyorlar tepelerine

Kuş olup gök yüzünden

Mermi mermi.

 

Bir hayale kapıldı Ebrehe

Fillerden ordu kurdu

Yola çıktı Mekke'ye

Develere el koydu

Çıktı geldi Abdülmüttalip

İstedi develerini

Ey miskin adam

Ne hadsizlik seninki

Sahip çıkamazken Kabe’ye

Senin develerin ne ki

Ey gafil

Develerin sahibiyim

Kabenin sahibi var

Allah Kerim.

 

Almadı dersini Ebrehe

Yürümeye devam etti

İmkansız hedefe

İyi biliyordu ya

Allah’dır evinin sahibi

Gururu esir etmişti onu

Bu yüzden şaşırmıştı yolu

Değişmeye başladı gökyüzü

Şaşkındılar

Karıştırdık mı gece ile gündüzü.

 

Ebabiller göklerden

Hücum ettiler

Şeytan ordusunun üzerine

Yer ile yeksan oldu gelenler

Develerin sahipleri

Şükrederek gözlediler.

 

Yıkamadılar Kabe’yi amma

Sardılar çevresini

Boylu boyunca

Yükseltirken yapıları

Alçaldılar.

 

Var gibi görünseler de

Kimse yoktular.

 
Mehmet Baykan/Ekim 2020
 
EBABİL/Mehmet Baykan